Faculty Members

(in order of Surname: A —> Z)

CHAN, Mau Hing CHEAH, Kok Wai FU, Jun Xue HUANG, Zhi Feng Ma, Guancong
MOK, Alex Wing Kee SHI, Jue Sidhu, Ikhlaq SO, Shu Kong TANG, Lei Han
TIAN, Liang ZHOU, Chang Song ZHU, Fu Rong
   

(in order of job title: Head of Department —> Lecturer)